Många målar och ritar som barn, jag slutade aldrig.
Skapandet handlar om glädjen över det växande och om vatten, förutsättning för liv.
Om trygghet i växternas skönhet och naturens oberäknelighet.

Utbildning:
• Fil.kand med konsthistoria som huvudämne.
• Fritidspedagogutbildning med inriktning på skapande verksamhet.
• Kurser i måleri hos Håkan Lindskog och Arne Lovén.
• Keramisk utbildning på Kursverksamheten i Lund och Cebex i Malmö.

Yrkesverksam som fritidspedagog och lärare i Bild.

Marie